Osada Dębowy Jar Osada Dębowy Jar Osada Dębowy Jar Osada Dębowy Jar
dojazd

Cerkiew w Kwiatoniu na liście UNESCO

Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisane zostały drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat. Na liście znalazła się także cerkiew św. Paraskiewy w Kwiatoniu.

Więcej informacji o cerkwiach.

Copyright © 2012 Dębowy Jar. All rights reserved.