Osada Dębowy Jar Osada Dębowy Jar Osada Dębowy Jar Osada Dębowy Jar
dojazd

Cmentarz wojenny 48 w Regietowie

W sobotę, 20 września 2014, w Regietowie Wyżnym, na odnowionym cmentarzu z Wielkiej Wojny nr 48 odbyła się uroczystość poświęcenia nekropolii z udziałem przedstawicieli Austrii i Polski. Wydarzeniu towarzyszyły  wystąpienia gości, modlitwa i złożenie wieńców.

Na cmentrzu spoczywa 210 żołnierzy, w tym 35 znanych i 175 nieznanych. Wśród nich jest 74 żołnierzy armii austro-węgierskiej, któtrzy polegli w dniach 27-28 marca 1915 rok podczas zimowych walk w dolinie Ropy i Zdyni oraz w dniach 3-6 kwietnia 1915 podczas trzeciej bitwy karpackiej zwanej również wielkanocną. W dwóch mogiłach zbiorowych pochowano 136 bezimienych żołnierzy armii rosyjskiej. Znani żonierze austro- węgierskiej armii rekrutowali się się głownie z 3. Cesarskiego Pułku Strzelców Tyrolskich.

Cmentarz 48Cmentarz 48
Cmentarz 48Cmentarz 48
Cmentarz 48Cmentarz 48
Cmentarz 48Cmentarz 48
Cmentarz 48Cmentarz 48
Cmentarz 48Cmentarz 48
Cmentarz 48Cmentarz 48
Cmentarz 48Cmentarz 48
Cmentarz 48Cmentarz 48
Cmentarz 48Cmentarz 48
Copyright © 2012 Dębowy Jar. All rights reserved.