Osada Dębowy Jar Osada Dębowy Jar Osada Dębowy Jar Osada Dębowy Jar
dojazd

Test o Beskidzie Niskim

Przygotowaliśmy prosty konkurs "Test o Beskidzie Niskim" sprawdzający wiedzę o tym pięknym zakątku gór. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest mapa Beskidu Niskiego. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i do uczestnictwa.

Link do pytań konkursowych 

Regulamin konkursu Test o Beskidzie Niskim

1. Termin rozpoczęcia konkursu 27.06.2013

 2. Termin zakończenia konkursu 07.07.2013

 3. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 08.07.2013

4. Za każdą prawidłową odpowiedź zostanie przyznany punkt.

 5. Nagroda w postaci mapy Beskidu Niskiego zostanie przyznana po zakończeniu konkursu osobom z największą ilością punktów.

6. W przypadku równej ilości punktów zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania.

7. Nagroda zostanie wysłana na koszt organizatora pocztą.

8. Przy podliczaniu głosów będą brane pod uwagę tylko osoby, które przekazały organizatorowi odpowiedzi wraz z swoim imieniem i nazwiskiem i miejscowością, w której mieszkają.

9. Osoby biorące udział w konkursie, wyrażają zgodę na umieszczenie swojego adresu e-mail w "newsletterze strony Dębowy Jar".

Mapa Beskid NiskiMapa Beskid Niski
Copyright © 2012 Dębowy Jar. All rights reserved.